Перейти до основного вмісту

Оптимізація робочих потоків використання Power Platform


Оптимізація робочих потоків - важливий, навіть основоположний елемент успішного управління бізнесом в сучасних умовах, коли цифрова трансформація є синонімом фраз розвиток та успіх. Це включає в себе як вдосконалення процесів роботи, з метою забезпечення росту ефективності, так і високу продуктивність та якість виконання поставлених завдань. 

Основні етапи оптимізації робочих потоків

 1. Аналіз поточних процесів: виявлення слабких місць, непотрібних складових процесів та можливостей для автоматизації та оптимізації.
 2. Автоматизація рутинних завдань: зменшення долі рутинної праці та збільшення швидкості та ефективності виконання поставлених завдань.
 3. Впровадження кращих практик: стандартизація робочих процесів для досягнення кращої ефективності.
 4. Навчання персоналу: для освоєння та успішного використання нових технологій.
 5. Моніторинг та аналітика: для виявлення можливостей подальшої оптимізації та усунення неоптимальностей.

Вибір платформи для оптимізації робочих потоків

Оптимізація робочих потоків — важлива стратегія для досягнення конкурентних переваг та успішного функціонування бізнесу в сучасному бізнес-середовищі. Яку ж платформу вибрати для реалізації цієї задачі? Ефективних систем для того, щоб оптимізувати бізнес-процеси на ринку досить багато, проте левова доля сучасних успішних бізнесів надає перевагу в цьому питанні надійному продукту від компанії Microsoft, а саме — Power Platform.

Використання Power Platform для управління бізнесом — це можливість отримати низку інструментів, розроблених на базі Microsoft:

 • Power BI — для аналізу даних;
 • Power Apps — для створення додатків;
 • Power Automat — для автоматизації рутинних завдань;
 • Power Virtual Agents — для створення чат-ботів.

Переваги використання Power Platform для управління бізнесом

 1. Збільшення продуктивності: Power Platform дозволяє автоматизувати багато рутинних завдань, що дозволяє до 50% збільшити продуктивність.
 2. Швидкість впровадження змін: за допомогою Power Apps та Power Automate можна швидко створювати та впроваджувати нові додатки і автоматизовані процеси без необхідності великої кількості коду.
 3. Аналіз даних: Power BI надає можливість аналізувати великі обсяги даних, створювати звіти та візуалізації, що допомагає ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, коли інтеграція бізнес-даних проведена правильно та системно.
 4. Збереження ресурсів: використання Power Platform дозволяє зберегти час та кошти на розробцу та впровадження програмного забезпечення, оскільки більшість інструментів можуть працювати без додаткового залучення технічних спеціалістів.
 5. Гнучкість та масштабованість: Power Platform дозволяє легко адаптуватися до змін у бізнес-потребах та масштабувати рішення в залежності від зростання бізнесу.

Використання Power Platform може допомогти бізнесу:

 • підвищити ефективність роботи (від 10 до 50%) ;
 • зменшити витрати (на 20% і більше);
 • підвищити конкурентоспроможність на ринку (на 20-30%).

 Ця інтегрована платформа надає широкі можливості для автоматизації та оптимізації процесів, що робить її важливим інструментом для сучасних компаній.

Впровадження Power Platform - важливий крок для оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності роботи для компаній, що ставлять процес автоматизації бізнесу на 1 місце.

Особливості впровадження Power Platform

 • Стратегія впровадження: розробка чіткої стратегії впровадження, яка включає в себе цілі та завдання, обрані рішення на основі Power Platform, а також план дій для імплементації;
 • Вибір правильних інструментів: Power Platform складається з декількох інструментів:
 1. Power BI для аналітики даних;
 2. Power Apps для створення додатків;
 3. Power Automate для автоматизації процесів;
 4. Power Virtual Agents для створення чат-ботів. 

Важливо вибрати ті інструменти, які найбільш відповідають потребам вашої компанії.

 • Інтеграція з існуючими системами: важливо забезпечити інтеграцію платформи з існуючими системами компанії, такими як CRM, ERP, бази даних тощо. Це дозволить забезпечити плавну роботу та обмін даними між різними системами.
 • Навчання персоналу: однією з ключових складових успішного впровадження є навчання персоналу з використання Power Platform. Надання можливості співробітникам освоїти нові інструменти дасть змогу використовувати їхні можливості в повній мірі.
 • Постійна підтримка та оптимізація: після впровадження необхідно забезпечити постійну підтримку системи та проводити її оптимізацію з часом, враховуючи зміни у вимогах бізнесу та технологічному середовищі.

Отже, якщо оптимізація — це пошук кращих шляхів розвитку компанії, то  Power Platform від компанії Microsoft — оптимальне рішення для ефективної оптимізації.